Zástavní řád

Týdenní úrok činí 1,25% z vyplacené částky.

U zástavy nad 10 000,-Kč úrok (dohodou)


Zastavovat mohou pouze osoby starší 18 let a po předložení platného občanského průkazu nebo pasu.
Maximální doba zástavy je 4 týdny (lze ji prodloužit pouze po zaplacení úroků).
Nevyplatí-li zákazník pohledávku za zastavený předmět v termínu uvedeném na zástavní smlouvě, zastavený předmět propadá.
Po propadnutí zástavy nastává 24 hodinová ochranná lhůta, kdy si zákazník může po zaplacení pokuty 100,- Kč zastavený předmět vyzvednout. Po vypršení i této 24 hodinové ochranné lhůty, zastavárna zprostředkuje prodej propadlého předmětu bez nároku na jeho vrácení.